KWYK voorwaarden

Betaling uitsluitend contant, direct na de massage.

Afspraken kunnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling worden geannuleerd. Indien annulering plaats vindt binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, uitzonderingen daar gelaten.

Gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Bij twijfel over een bestaande blessure of aandoening kan ik besluiten de behandeling niet uit te voeren en u doorverwijzen naar een arts, specialist of therapeut.

Als bij onderzoek door mij blijkt dat er een contra indicatie is (zie bij indicaties en contra-indicaties), verwijs ik u door naar uw huisarts, of kan ik afzien van de massage.

Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut en/of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u toestemming heeft voor een massage, gedurende de behandelperiode.

Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen/resultaten van een massage indien u informatie achterhoudt die van invloed kan zijn op de behandeling.

Voor aanvang van de massage dient u zorg te dragen voor algehele hygiëne van uw lichaam.

Alle KWYK-behandelingskaarten zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Er worden geen erotische massages gegeven, daarvoor zult u iemand anders moeten bellen.